logo

Registracija novog korisnika

Osnovne informacije
Dodatne informacije

Kodeks ponašanja

Kako bi smo osigurali pravičnost u edukaciji, molimo vas da se složite sa Kodeksom ponašanja

  1. Sve testove ću rešavati samostalno
  2. Rešenja testova neću objavljivati, niti omogućiti drugim korisnicima da do njih dođu.
  3. Neću se ponašati na način na koji bih nepošteno ostvario rezultate ili onemogućio druge korisnike u ostvarivanju istih.

Već imate nalog?

Login